Bericht

Inloopavond ontwerpplannen kavels Vossenpels en Bekkersland

Op maandag 6 november a.s. is er vanaf 19.30 uur tot 21:00 uur een informatieavond (inloopavond) over de ontwikkeling van een tweetal bestemmingsplannen rondom Plantjevlag. De bijeenkomst is in het Wooninformatiecentrum Waalsprong, Thermionpark 7 in Lent.

Het gaat om onderstaande ontwerpplannen:
Bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid - 1 (deelplan Bekkersland). Dit bestemmingsplan maakt maximaal 8 grondgebonden woningen mogelijk in en rondom de boomgaard gelegen aan Bekkersland. Daarnaast worden de bestaande woningen op de percelen ten noorden en ten zuiden van de straat Bekkersland herbestemd.

Bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid -2 (Vossenpelssestraat 11)
In het gebied van Plantjevlag waar voorheen kassen stonden aan de Vossenpelssestraat is een bestemmingsplan in voorbereiding. Het bestemmingsplan moet maximaal 14 woningen mogelijk maken.

Medewerkers van de gemeente Nijmegen zijn aanwezig om je over beide plannen een toelichting te geven.

Bestemmingsplannen ter visie:
De ontwerpplannen (met de bijbehorende stukken) liggen gedurende zes weken (van donderdag 2 november tot en met woensdag 13 december 2017) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariƫnburg 30 te Nijmegen.

Beide ontwerpbestemmingsplannen zijn ook in te zien via http://www.ruimteliikeplannen.nl

Als alles mee zit, worden de bestemmingsplannen begin 2018 door de gemeenteraad vastgesteld en gaat de verkoop van de kavels in februari/maart 2018 van start.

De kavels:
De informatieavond is dus nog geen start verkoopmoment. Er wordt tijdens de informatieavond dan ook geen specifieke informatie over afmetingen en prijzen verstrekt. Heb je interesse in de kavels? Registreer jezelf dan als belangstellende bij de Kavelwinkel via kavelwinkel@nijmegen.nl

maandag 6 november 2017 door Monique Zuuring (Ontwerpteam Vossenpels)

Nog geen reacties

questionmark

Wil je reageren? Log dan nu in of maak binnen 5 seconden een account aan en praat met ons mee.

Inloggen