Beeldregie

Bouwen zoals jij dat wilt

Het Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) van de gemeente Nijmegen heeft geadviseerd om in Vossenpels de beeldregie niet van bovenaf op te leggen, maar in samenspraak met toekomstige bewoners te formuleren. Dat past bij onze aanpak en de sfeer van de wijk.  

 

Verreweg de meeste bewoners hebben behoefte aan beeldregie. Want wat doet de buurman in zo’n geval? Er is wel behoefte aan maatwerk en beperkte regels.  Deze regels zijn uitgewerkt tot een beeldregiecontract per buurtje. De 14 kavels bevinden zich in buurtje 'De Erven'. Je vindt dit contract rechts op deze pagina. Bewoners kunnen elkaar aan dit beeldregiecontract houden. De meeste zelf- en samenbouwers willen deze bevoegdheid echter delegeren aan het Ruimtelijk Kwaliteitsteam of stedenbouwkundige Andries Geerse.

 

 

Inloggen