Stand van zaken

Bewoners werkten mee aan de plannen en inrichting van de woonomgeving. Om de bouw van woningen mogelijk te maken, zijn plannen als een inrichtingsplan voor de openbare ruimte, een beeldregieplan voor de woningen en een verkavelingsplan opgesteld. Met deze richtlijnen moet je rekening houden als je een huis wilt bouwen in Vossenpels.

  

Waar staan we nu?

Er doen nu al ruim 250 bewoners aan mee. Zij ontwierpen en bouwden hun eigen huis, werkplek en ontmoetingsruimte.

 

Momenteel zijn er geen kavels meer beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een ambitiedocument voor Vossenpels Noord, waar ruimte is voor ca. 650 woningen. In dit plangebied dat gelegen is ten noorden van Plantjevlag is naast projectmatige woningbouw ook weer ruimte voor zelfbouw. De bestemmingsplanprocedure moet nog worden doorlopen. Naar verwachting kunnen hier vanaf 2020 weer kavels worden uitgegeven.

 

 

  

 

 

 

 

Inloggen